Nguyễn Sinh Hùng » "giám sát Đảng"

giám sát Đảng

Mặt trận giám sát Đảng: Cần kiểm nghiệm trước khi luật hóa

Mặt trận giám sát Đảng: Cần kiểm nghiệm trước khi luật hóa

10/03/2015 | Chiều 9/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng không...