Nguyễn Sinh Hùng » "Không gian mạng Tương lai và hành động"

Không gian mạng Tương lai và hành động

Tầm nhìn về Không gian mạng của Bộ trưởng Trần Đại Quang

Tầm nhìn về Không gian mạng của Bộ trưởng Trần Đại Quang

22/08/2015 | Ngày 14/08/2015 tại Hà Nội, Bộ Công An đã tổ chức họp báo giới thiệu bộ sách về các bài viết, bài phát biểu của các Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ. Tại cuộc họp báo, Bộ Công an cũng cho...

Video giới thiệu sách “Không gian mạng – Tương lai và hành động”

Video giới thiệu sách “Không gian mạng – Tương lai và hành động”

17/08/2015 | Vào ngày 14/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo giới thiệu bộ sách về các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ. Tại cuộc họp báo, Bộ...