Nguyễn Sinh Hùng » "không lưu thông"

không lưu thông

Tiền xu “mất tích” trong tiêu dùng: Nhà vệ sinh thông minh không thể… thông minh!

Tiền xu “mất tích” trong tiêu dùng: Nhà vệ sinh thông minh không thể… thông minh!

07/12/2013 | Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của khoảng 10 triệu lượt du khách/năm và đảm bảo vệ sinh môi trường dọc bờ biển, năm 2007-2008, ngân sách tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư trên 2 tỉ đồng, lắp...