Nguyễn Sinh Hùng » "Lăng Kinh Dương Vương"

Lăng Kinh Dương Vương

Viếng Lăng Kinh Dương Vương

Viếng Lăng Kinh Dương Vương

16/04/2016 | VIẾNG LĂNG KINH DƯƠNG VƯƠNG (Tặng : Đỗ Hùng) ———– Lăng mộ Kinh Dương Vương (ông nội Hùng Vương) ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh…một thời...