Nguyễn Sinh Hùng » "lấy chồng Đài Loan"

lấy chồng Đài Loan

Sự thật về những cô gái chỉ đi làm dâu 1-2 tháng rồi trở về nhà

Sự thật về những cô gái chỉ đi làm dâu 1-2 tháng rồi trở về nhà

14/01/2014 |   Chuyện các gia đình nghèo sau mấy năm cho con đi lấy chồng nước ngoài được đổi đời, chúng tôi đã nghe nhiều. Nhưng lần này, có dịp đặt chân đến mảnh đất Trường Sơn (Minh Hóa, Quảng Bình),...

Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”

Tiền, đàn ông và bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”

18/06/2013 | Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi và khốn nạn. Trước đây mình...