Nguyễn Sinh Hùng » "Lương nhân viên sacombank"

Lương nhân viên sacombank

Sacombank nợ xấu giảm, lương tăng vọt

Sacombank nợ xấu giảm, lương tăng vọt

04/11/2013 | Thu nhập của ban tổng giám đốc Sacombank tăng gấp đôi trong quý III khi tỷ lệ nợ xấu đã giảm khoảng 0,2% so với quý II, tăng trưởng tín dụng tốt hơn và lãi khả quan hơn. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín...