Nguyễn Sinh Hùng » "lý lịch Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng"

lý lịch Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

23/07/2011 | Tại phiên làm việc hôm nay (23/7), với đa số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Ban biên tập trân trọng giới thiệu tóm tắt...