Nguyễn Sinh Hùng » "nhiệt điện Vĩnh Tân 2"

nhiệt điện Vĩnh Tân 2

​Trung Quốc xây thêm một nhà máy điện ở Vĩnh Tân

​Trung Quốc xây thêm một nhà máy điện ở Vĩnh Tân

18/07/2015 | Sáng 18-7, dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đặt tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận đã được lãnh đạo Bộ Công thương VN và Bộ Công thương Trung Quốc cùng các chủ đầu tư công bố chính thức khởi...

EVN giải trình về sự cố gây tái ô nhiễm của Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

EVN giải trình về sự cố gây tái ô nhiễm của Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

15/07/2015 | Ngày 15/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản giải trình về thực trạng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp tục gây ra ô nhiễm môi trường trong những ngày qua. Tổng Công ty Phát điện 3 –...

Ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được khắc phục

Ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được khắc phục

26/05/2015 | Ngày 26/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cho biết, ô nhiễm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) hiện đã được khắc phục. Tưới nước bãi xỉ,...