Nguyễn Sinh Hùng » "Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội"

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thêm 5 Phó Chủ nhiệm các UB và 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội

Thêm 5 Phó Chủ nhiệm các UB và 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội

16/11/2013 | 10 giờ sáng nay, Quốc hội đã công bố kết quả phiếu bầu các chức danh trong ủy ban Quốc hội. Tỷ lệ phiếu khác nhau, nhưng các đại biểu đều trúng cử vào các vị trí ứng cử. Các cá nhân được...