Nguyễn Sinh Hùng » "Quốc tổ"

Quốc tổ

Âm vang nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương

Âm vang nguồn cội Đất Tổ Hùng Vương

16/04/2016 | Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng có nghi lễ thờ cúng tổ tiên, phụng thờ nhân vật khai sáng dân tộc, nhưng hiếm có đất nước nào mà mọi người dân đều có chung một Quốc Tổ như ở Việt Nam. Từ...

Ai mới thực sự là Quốc tổ của người Việt?

Ai mới thực sự là Quốc tổ của người Việt?

25/05/2015 | Việc truy tôn một người nào đó là Quốc tổ là việc hệ trọng. Vậy mà, chỉ điểm qua các báo gần đây cũng thấy có đến vài vị Quốc tổ khác nhau. Trong cây phả hệ của một dòng họ/chi nhánh dòng...