Nguyễn Sinh Hùng » "sinh con thứ 3"

sinh con thứ 3

Công bố điều kiện được sinh con thứ 3

Công bố điều kiện được sinh con thứ 3

14/02/2014 | Thông tư mới sẽ giúp nhiều cặp vợ chồng có con bị dị tật, bệnh hiểm nghèo được phép sinh con thứ ba mà không vi phạm quy định. Theo Thông tư số 3/2014/TT-BYT, Bộ Y tế đã ban hành danh mục dị tật,...

Quy định mới về sinh con thứ 3

Quy định mới về sinh con thứ 3

08/11/2013 | Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất trong Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3.  Quy định mới về sinh con...

Trường hợp nào được sinh con thứ 3

Trường hợp nào được sinh con thứ 3

16/05/2013 | Quy định pháp luật về các trường hợp được sinh con thứ 3 (7 trường hợp) Theo hướng dẫn về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình vừa được Ủy ban Kiểm...