Nguyễn Sinh Hùng » "thi hành luật"

thi hành luật

Thủ tướng yêu cầu: Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chậm triển khai luật

Thủ tướng yêu cầu: Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu chậm triển khai luật

28/07/2014 | Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: “Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị...

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

10/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ...

Thẩm tra “chay” không tốt cho việc làm luật

Thẩm tra “chay” không tốt cho việc làm luật

22/11/2013 | Ngày 22-11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết được Quốc...