Nguyễn Sinh Hùng » "Thông điệp đầu năm 2014"

Thông điệp đầu năm 2014

Dân chủ: Từ thông điệp đầu năm đến cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Đức)

Dân chủ: Từ thông điệp đầu năm đến cuộc trò chuyện tại Viện Koerber (Đức)

17/10/2014 | Trong thông điệp đầu năm 2014 của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói đến yêu cầu phải có dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình của nhà nước… Trong suốt gần một năm qua Việt Nam...

Flappy Bird, nghi vấn hối lộ và năng lực cạnh tranh

Flappy Bird, nghi vấn hối lộ và năng lực cạnh tranh

26/03/2014 | Năng lực cạnh tranh quốc gia – vấn đề quan trọng đến mức được Chính phủ dành riêng một Nghị quyết – dường như còn phủ bóng lên tất cả những đổi mới về thể chế đang được tiến...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 6: Chủ động khai thác lợi thế hội nhập

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 6: Chủ động khai thác lợi thế hội nhập

13/02/2014 | Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ: “Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia các hiệp định thương mại...

2014: Phấn đấu đà tăng trưởng cao hơn năm cũ

2014: Phấn đấu đà tăng trưởng cao hơn năm cũ

06/02/2014 | Đó là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương trong năm 2014. Theo Thủ tướng, cần lưu ý đặc biệt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính...

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

22/01/2014 | Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những điểm nổi bật là xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

20/01/2014 | Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là vấn đề được đề cập nhiều trong vài năm gần đây. Trong thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vấn đề này một...

Mở rộng dân chủ để phát huy sức sáng tạo của nhân dân

Mở rộng dân chủ để phát huy sức sáng tạo của nhân dân

10/01/2014 | Tôi tâm đắc nhất trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nội dung đổi mới thể chế, mở rộng dân chủ. Hai vấn đề này rất lớn, cũng là cốt lõi, nó chính là nguồn động...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH bình luận về Thông điệp 2014 của Thủ tướng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH bình luận về Thông điệp 2014 của Thủ tướng

04/01/2014 | TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, bình luận về Thông điệp đầu năm mới 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phóng viên đã phỏng vấn TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ...

Bình Định với kỳ vọng từ cảng Quy Nhơn, Lọc dầu Nhơn Hội

Bình Định với kỳ vọng từ cảng Quy Nhơn, Lọc dầu Nhơn Hội

03/01/2014 | Nhìn về mục tiêu phát triển năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc khẳng định quyết tâm đưa tinh thần Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành hành động cụ thể...

Ông Vũ Mão: Thông điệp là những điều Nhân dân mong đợi

Ông Vũ Mão: Thông điệp là những điều Nhân dân mong đợi

02/01/2014 | Năm nay, Nhân dân chờ đón tinh thần mới, chủ trương mới được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền tải qua bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền...

Suy ngẫm về thông điệp đầu năm của Thủ tướng

Suy ngẫm về thông điệp đầu năm của Thủ tướng

01/01/2014 | Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là một sự kiện quan trọng đầu năm, đáp ứng đúng đòi hỏi của tình hình, mở hướng cho sự phát triển ngày càng mạnh hơn của đất...

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

01/01/2014 | “Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ...