Nguyễn Sinh Hùng » "Thông điệp Thủ tướng"

Thông điệp Thủ tướng

Không để phản biện rơi vào im lặng

Không để phản biện rơi vào im lặng

01/05/2015 | Đã có sự phản ứng rất tích cực sau quyết định của Thủ tướng cho phép tổ chức diễn đàn tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế...

Quyền làm chủ của dân không ngừng được mở rộng

Quyền làm chủ của dân không ngừng được mở rộng

13/02/2015 | Đầu năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi thông điệp đầu năm với nội dung: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng...

Cải cách thể chế để hội nhập thành công

Cải cách thể chế để hội nhập thành công

19/05/2014 | Thực tiễn Đổi mới gần 30 năm qua ở nước ta đã chứng minh cải cách thể chế kinh tế gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế là lựa chọn đúng đắn. Để tạo sức bật thời kỳ mới, Việt Nam cần...

Flappy Bird, nghi vấn hối lộ và năng lực cạnh tranh

Flappy Bird, nghi vấn hối lộ và năng lực cạnh tranh

26/03/2014 | Năng lực cạnh tranh quốc gia – vấn đề quan trọng đến mức được Chính phủ dành riêng một Nghị quyết – dường như còn phủ bóng lên tất cả những đổi mới về thể chế đang được tiến...

Công lý và lẽ phải!

Công lý và lẽ phải!

10/03/2014 | Năm qua, cả nước từ Bắc chí Nam đều giật mình về câu chuyện án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, nên cũng dễ hiểu khi trả lời của các vị đứng đầu ngành có thẩm quyền vẫn chưa thực sự đáp ứng...

Từ thông điệp của Thủ tướng đến Luật DN (sửa đổi)

Từ thông điệp của Thủ tướng đến Luật DN (sửa đổi)

27/02/2014 | Như một bước cụ thể hóa những tư tưởng chỉ đạo mang tính đột phá trong Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) thể hiện mạnh mẽ tinh thần “cởi trói”...

Trong dòng chảy lịch sử của sự nghiệp Đổi mới

Trong dòng chảy lịch sử của sự nghiệp Đổi mới

18/02/2014 | Kho dữ liệu của Cổng TTĐT Chính phủ còn lưu lại những Video ghi hình trả lời phỏng vấn vào năm 2005 của một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Chính phủ nhiệm kỳ Đại hội VI của Đảng. Từ nội...

Phải bắt đầu từ “luật chơi”!

Phải bắt đầu từ “luật chơi”!

17/02/2014 | Chào xuân 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa thông điệp “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và...

Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Tư duy và hành động

Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Tư duy và hành động

15/02/2014 | Thủ tướng yêu cầu các DNNN tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiệm vụ chính trị, công ích. Thủ tướng đã yêu cầu làm việc này từ rất lâu rồi. Tuy vậy, để làm được điều này, phải...

Quẳng nỗi lo đi cho nền kinh tế

Quẳng nỗi lo đi cho nền kinh tế

14/02/2014 | Trong 3 năm liên tục, Thủ tướng họp với các “anh cả đỏ” vào mỗi dịp đầu năm để tổng kết năm cũ và triển khai nhiệm vụ năm mới. Có vẻ năm nay sẽ không còn các cuộc gặp như vậy, mà thay...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 6: Chủ động khai thác lợi thế hội nhập

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 6: Chủ động khai thác lợi thế hội nhập

13/02/2014 | Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu rõ: “Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia các hiệp định thương mại...

Cải cách bộ máy: Chờ đợi ở những chữ “phải”

Cải cách bộ máy: Chờ đợi ở những chữ “phải”

10/02/2014 | Một khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm 2014, bởi thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho năm nay đã nhấn mạnh đến vấn đề cải cách thể chế và coi đây là đột phá hàng đầu....

Cải cách thể chế đòi hỏi bản lĩnh nhà lãnh đạo

Cải cách thể chế đòi hỏi bản lĩnh nhà lãnh đạo

09/02/2014 | Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam từng nhấn mạnh: “Nhiều năm rồi, quyết tâm cao của lãnh đạo Chính phủ không phải...

Dồn lực tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Dồn lực tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/02/2014 | Trong Thông điệp đầu năm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2014 là phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là cổ phần...

Niềm tin vào dân chủ

Niềm tin vào dân chủ

07/02/2014 | Bước sang năm 2014, VN đón nhận bản Hiến pháp 1992 sửa đổi và thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong gần 30 năm đổi mới, đất nước chứng kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tìm...

Biến nông nghiệp thành bệ đỡ cho nền kinh tế

Biến nông nghiệp thành bệ đỡ cho nền kinh tế

02/02/2014 | Trong thông điệp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính nhà nước khẳng định: tiếp tục tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với...

Kỳ vọng Thông điệp Thủ tướng Chính phủ

Kỳ vọng Thông điệp Thủ tướng Chính phủ

23/01/2014 | Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách và tái cấu trúc kinh tế. Do vậy, điều cốt yếu là sớm đưa những nội dung quan trọng của thông...

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

Chất lượng thể chế quyết định năng lực cạnh tranh

22/01/2014 | Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những điểm nổi bật là xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 3: Quyết liệt cổ phần hóa DNNN

20/01/2014 | Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là vấn đề được đề cập nhiều trong vài năm gần đây. Trong thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vấn đề này một...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 2: Đột phá chính sách, tạo động lực mới

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 2: Đột phá chính sách, tạo động lực mới

16/01/2014 | Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 26/NQ-TƯ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, nông nghiệp – nông thôn có bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị,...

Hội nhập nhìn từ thông điệp năm mới của Thủ tướng

Hội nhập nhìn từ thông điệp năm mới của Thủ tướng

15/01/2014 | Nhân dịp năm mới 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết với tựa đề: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo...

Cần sớm đưa những nội dung quan trọng của Thông điệp vào cuộc sống

Cần sớm đưa những nội dung quan trọng của Thông điệp vào cuộc sống

15/01/2014 | Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách và tái cấu trúc kinh tế. Điều cốt yếu là sớm đưa những nội dung quan trọng...

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 1: Nắm bắt cơ hội, chủ động cạnh tranh

Triển khai Thông điệp Thủ tướng – Kỳ 1: Nắm bắt cơ hội, chủ động cạnh tranh

13/01/2014 | Nhân dịp đầu năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo...