Nguyễn Sinh Hùng » "thống lĩnh lực lượng vũ trang"

thống lĩnh lực lượng vũ trang

Cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

Cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

02/04/2016 | Đề cập về một số công việc trọng tâm sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, QH cụ thể hóa nhiệm vụ Thống...

Chủ tịch nước: ‘Quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang có nhiều vướng mắc’

Chủ tịch nước: ‘Quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang có nhiều vướng mắc’

22/03/2016 | Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước được quy định trong hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện “nhiệm vụ quyền hạn...

Làm rõ thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

Làm rõ thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

21/05/2013 | “Các quy định về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm, cách chức các chức danh trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc giữ chức vụ chủ tịch quốc phòng và an ninh đã làm rõ...