Nguyễn Sinh Hùng » "thu mua phế liệu"

thu mua phế liệu

Ngôi làng kiếm sống bằng nghề nấu bom

Ngôi làng kiếm sống bằng nghề nấu bom

21/03/2016 | “Bom nhỏ cứ vác đút thẳng vào lò nung, còn bom lớn như bom tấn phải dung bình hàn ôxi cưa đôi mới cho lọt miệng lò”, một người dân kể về quy trình ‘nấu’ bom ở Diễn Hồng, Diễn...