Nguyễn Sinh Hùng » "Thủ tướng Bhutan"

Thủ tướng Bhutan

Bài phát biểu gây chấn động của Thủ tướng Bhutan về biến đổi khí hậu

Bài phát biểu gây chấn động của Thủ tướng Bhutan về biến đổi khí hậu

18/04/2016 | Trong khi vẫn các chính phủ còn mải tranh cãi và đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây biến đổi khí hậu ở COP 15 (Copenhagen, 2009) thì Bhutan, là một quốc gia nhỏ bé ở khu vực Hymalaya, đã tuyên hứa duy trì...