Thuốc Lá Phá Hủy Cơ Thể | Nguyễn Sinh Hùng
Nguyễn Sinh Hùng » "thuốc lá phá hủy cơ thể"

thuốc lá phá hủy cơ thể

Hành trình phá hủy của thuốc lá trong cơ thể

Hành trình phá hủy của thuốc lá trong cơ thể

03/01/2014 | Những hình ảnh khủng khiếp cho thấy cách mà các độc tố trong thuốc lá, gồm cả thạch tín và cyanide, lưu thông trong cơ thể. Máu 'bẩn', chứa đầy chất độc, đi vào trung tâm, sau đó được...