Nguyễn Sinh Hùng » "tổ chức Quốc hội"

tổ chức Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc có quyền đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội?

Mặt trận Tổ quốc có quyền đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội?

23/10/2014 | Với dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) được trình Quốc hội sáng 22/10, nhiều quy định về hoạt động giám sát của cơ quan này đã được luật hóa. Theo điều 32 của dự thảo...

Ai xứng đáng là đại biểu Quốc hội?

Ai xứng đáng là đại biểu Quốc hội?

23/10/2014 | Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng – ông Vũ Quốc Hùng cho rằng đã đến lúc nên thay đổi các tiêu chí chọn đại biểu Quốc hội. Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương...

Có bao nhiêu phần trăm đại biểu Quốc hội sợ cử tri?

Có bao nhiêu phần trăm đại biểu Quốc hội sợ cử tri?

18/06/2014 | “Phải nâng cao vai trò của cử tri. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm với cử tri là chính. Đại biểu Quốc hội sợ cử tri chứ không phải sợ cấp trên” – Đó là phát biểu của Đại biểu Trần...

Những chiếc ghế trống ở Quốc hội

Những chiếc ghế trống ở Quốc hội

18/06/2014 | “Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng nề về cơ cấu, hiệp thương. Có như vậy thì tình trạng ghế trống khi Quốc hội đang họp mới giảm”, đó là phát biểu của Đại biểu Huỳnh Nghĩa tại buổi...

“Không bộ, không ban mới về Quốc hội”

“Không bộ, không ban mới về Quốc hội”

17/06/2014 | “Tiến vi bộ, thoái vi ban. Không bộ, không ban mới về Quốc hội”. Câu thơ này được ĐBQH Phùng Văn Hùng đọc giữa nghị trường khi cho ý kiến về Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi ngày 16/6. ĐBQH...

Luật hóa quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách

Luật hóa quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách

16/06/2014 | Sáng 16-6, Quốc hội họp toàn thể, thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi). Tại phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhận định, dự thảo Luật tổ chức Quốc hội, đã cụ...

Có thêm chức danh Tổng thư ký Quốc hội

Có thêm chức danh Tổng thư ký Quốc hội

15/04/2014 | Theo Chủ nhiệm VP Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, mô hình này đã có từ trước, nay là tái lập lại, đây chính là hòa nhập sâu với thế giới. Mô hình này là chung của thế giới, còn nội hàm thì mỗi nước...

Sẽ có nhiều thay đổi trong tổ chức Quốc hội

Sẽ có nhiều thay đổi trong tổ chức Quốc hội

14/01/2014 | Thành lập Tổng thư ký Quốc hội, nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đổi tên một số ban, ủy ban của TVQH và nhiều nội dung khác sẽ được xem xét trong Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi. Chủ trương...