Nguyễn Sinh Hùng » "Tuần lễ Dân tộc"

Tuần lễ Dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Tuần lễ Đại đoàn kết dân tộc

18/11/2013 | Tối 18/11, Lễ khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam” đã diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Hà Nội). Tuần lễ do Bộ Văn hóa-Thể...