Nguyễn Sinh Hùng » "Ủy ban của Quốc hội"

Ủy ban của Quốc hội

Quyết định nhân sự Uỷ ban Thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội

Quyết định nhân sự Uỷ ban Thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội

15/11/2013 | Sáng nay (15/11), Quốc hội thảo luận và quyết định việc tăng số Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội. Toàn cảnh phiên họp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh...

Kiện toàn nhân sự UBTV và một số Ủy ban của Quốc hội

Kiện toàn nhân sự UBTV và một số Ủy ban của Quốc hội

14/11/2013 | Sáng nay (14/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình báo cáo Quốc hội về kiện toàn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số Ủy ban của Quốc hội. Theo Tờ trình của Chủ tịch...