Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Tạo thế và lực mới để đất nước tiến lên

(Thời sự) - BBR trân trọng giới thiệu phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội như một thông điệp nhân dịp Xuân mới Ất Mùi.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, cũng là năm hình thành cộng đồng ASEAN, Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết AFTA, cơ bản xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ ASEAN, mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, ký kết và thực hiện một số hiệp định thương mại tự do; kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn.

Bước vào năm 2015, nền kinh tế đã có những dấu hiệu khởi sắc, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, không gian kinh tế rộng mở, hứa hẹn một năm mới với niềm tin mới, thắng lợi mới. Báo Đầu tư trân trọng giới thiệu phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội như một thông điệp nhân dịp Xuân mới Ất Mùi.

lanh-dao-viet-nam-4

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Việt Nam cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Trong trung và dài hạn, Việt Nam chủ trương tiếp tục thu hút mạnh mẽ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Ưu tiên của Việt Nam sẽ hướng vào nguồn vốn FDI chất lượng cao, cụ thể là các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Để viết tiếp câu chuyện thành công trong thu hút FDI, Chính phủ Việt Nam cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Rất nhiều giải pháp đồng bộ đã được đặt ra, trong đó Chính phủ Việt Nam đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực đột phá chiến lược thực hiện từ nay cho đến năm 2020. Đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và khung khổ pháp luật; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia; thúc đẩy đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, với việc coi thành công của các doanh nghiệp FDI cũng chính là thành công của mình, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính trị – xã hội ổn định, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam.

(Trích bài viết “Việt Nam – Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư” đăng trên trang chính thức của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2014 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015, năm giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, cũng là năm hình thành cộng đồng ASEAN, Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết AFTA, cơ bản xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ ASEAN, mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, ký kết và thực hiện một số hiệp định thương mại tự do; kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn.

Kinh tế thế giới dự báo tiếp tục phục hồi, nhưng còn chậm, tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; bất ổn chính trị, tranh chấp lãnh thổ, xung đột vũ trang còn xảy ra ở nhiều nơi…

Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại. Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(Trích bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 12/1/2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

lanh-dao-viet-nam-3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là mục tiêu tối thượng

Trải qua đã mấy ngàn năm, ông cha ta, dẫu cho trước bất cứ ai, dù trong bất cứ tình huống nào, bao giờ cũng quyết lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, nên mới tạo dựng được cơ đồ vững vàng để lại cho con cháu hôm nay.

Trong thời đại ngày nay, giữa biển rộng toàn cầu hóa tranh đua sinh tử, chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hơn bao giờ hết, càng tỏa sáng. Đất nước ta hội nhập với thế giới, với bạn bè năm châu, bốn bể là để học hỏi, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, của thời đại, làm giàu thêm, phong phú hơn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam; để tranh thủ ngoại lực, khơi dậy nội lực, biến ngoại lực thành nội lực, xây dựng đất nước ta hùng cường, giàu mạnh, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, chứ quyết không đánh mất mình, không rơi vào tụt hậu, lệ thuộc.

Giang sơn, xã tắc mấy nghìn năm ông cha ta truyền lại, thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mãi mãi sau này có nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng là phải giữ gìn, quyết không để tổn thất một ly lai. Dân tộc ta đã mấy nghìn năm nối đời dựng nước, giữ nước, đã đi qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa, kháng chiến chống xâm lăng, ở mọi quy mô, với biết bao hy sinh, xương máu; trong những giờ phút hiểm nghèo, đã nêu cao ý chí “dù phải tát cạn biển Đông”, “dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn” cũng quyết giành lại và giữ gìn vững chắc độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngày nay, hơn 90 triệu đồng bào ta nguyện làm hết sức mình, nguyện đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải, sẵn sàng hiến dâng tới giọt máu cuối cùng vì những điều thiêng liêng vô giá đó.

(Trích bài viết đầu năm mới 2015 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang)

lanh-dao-viet-nam-5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Tạo thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định; đồng thời là năm triển khai xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội xác định và yêu cầu thực hiện mục tiêu tổng quát của năm 2015 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh; triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Năm 2015 và những năm tiếp theo, đất nước đứng trước những cơ hội, thách thức và vận hội mới. Quốc hội tin tưởng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 – 2015, tạo ra thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

(Trích phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII ngày 28/11/2014 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)

(Theo Báo Đầu Tư)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!