Nguyễn Sinh Hùng » Quốc Hội Việt Nam – HĐND Tỉnh/T.Phố » Thêm 5 Phó Chủ nhiệm các UB và 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội

(Quốc Hội Việt Nam) - 10 giờ sáng nay, Quốc hội đã công bố kết quả phiếu bầu các chức danh trong ủy ban Quốc hội. Tỷ lệ phiếu khác nhau, nhưng các đại biểu đều trúng cử vào các vị trí ứng cử.

Các cá nhân được đều cử đều trúng cử Phó Chủ nhiệm và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Các cá nhân được đều cử đều trúng cử Phó Chủ nhiệm và Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Quốc Cường đã công bố kết quả, cụ thể:

Ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Ban Dân nguyện UBTV Quốc hội trở thành Ủy viên UBTVQH khóa 13 với kết quả 414 phiếu tán thành, 41 phiếu không tán thành.

Ông Nguyễn Lâm Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội với tỷ lệ: 405 phiếu tán thành, 50 phiếu không tán thành.

Ông Phạm Trí Thức giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật với số phiếu bầu: 310 phiếu đồng ý, 140 phiếu không đồng ý.

Ông Nguyễn Văn Tuyết giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội với tỷ lệ: 413 phiếu đồng ý, 40 phiếu không đồng ý.

Ông Đặng Thuần Phong được giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, tỷ lệ: 408 phiếu đồng ý, 46 phiếu không đồng ý.

Ông Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội với 358 phiếu đồng ý, 97 phiếu không đồng ý.

Căn cứ vào tỷ lệ phiếu, cả 6 người được giới thiệu đều trúng cử và giữ các cương vị như trên.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!