Nguyễn Sinh Hùng » An Ninh – Chính Trị – Xã Hội » Thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 18 văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

(Chính trị) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Pháp lệnh cảnh sát cơ động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Theo đó, sẽ có 18 văn bản (gồm 17 Nghị định, 1 Quyết định) được soạn thảo, trình ban hành để quy định chi tiết thi hành 8 Luật, 1 Pháp lệnh gồm: Luật Đấu thầu; Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai; Pháp lệnh Cảnh sát cơ động.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Các văn bản này phải được trình trước 15/4/2013.

Luật Việc làm sẽ có 4 văn bản hướng dẫn gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về hỗ trợ tạo việc làm; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Các văn bản này do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo.

Luật Đất đai sẽ có 5 văn bản hướng dẫn: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Các văn bản này sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 15/4/2014…

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo ưu tiên, tập trung bố trí đủ nhân lực và kinh phí cho việc nghiên cứu, soạn thảo các văn bản bảo đảm chất lượng và thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cho phép có thể áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản nêu trên.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản quy định chi tiết. Trong đó, công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn.

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cử người tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý; theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành; ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ thẩm định, thẩm tra các văn bản quy định chi tiết, nhất là các văn bản cần ban hành sớm.

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!