Nguyễn Sinh Hùng » Hoạt động » Tọa đàm về Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Hoạt động) - Sáng 17-8, tại Hà Nội, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tổ chức tọa đàm “Về Hội đồng Hiến pháp trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ trì cuộc tọa đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm

Tham dự cuộc tọa đàm có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cùng đông đảo các nhà khoa học và các đại biểu Quốc hội.

Phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Một trong những yêu cầu sửa đổi Hiến pháp lần này là phải thể chế hóa chủ trương của Đảng và ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế bảo hiến, qua đó bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Hội đồng bảo hiến phải phù hợp với thể chế chính trị  và điều kiện cụ thể của nước ta. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm đóng góp các ý kiến về  cơ sở lý luận và thực tiễn của Hội đồng bảo hiến; Mô hình, tổ chức, vị trí tính chất của cơ quan bảo hiến chuyên trách là Hội đồng Hiến pháp. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Hiến pháp; hiệu lực các quyết định của Hội đồng Hiến pháp…

Phát biểu ý kiến tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của Hiến pháp là đạo luật gốc, đạo luật cơ bản của Nhà nước là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, vì vậy cần thiết phải thành lập cơ quan bảo hiến chuyên trách là Hội đồng Hiến pháp.

Các đại biểu tranh luận nhiều về hiệu lực các quyết định của Hội đồng Hiến pháp có tính chất phán quyết hay chỉ mang tính chất tư vấn, khuyến nghị để vừa thể hiện tính chất độc lập của một cơ quan chuyên môn hiến định, vừa bảo đảm tính thống nhất của bộ máy nhà nước ta, không ảnh hưởng đến vị trí, vai trò của Quốc hội với tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Các vấn đề về mối quan hệ giữa Hội đồng Hiến pháp với các cơ quan khác cũng được nhiều đại biểu quan tâm.

Ý kiến của các đại biểu tại cuộc tọa đàm sẽ được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp Quốc hội sắp tới.

(QDND)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!