Chủ đề: Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân

Cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

Cụ thể hóa nhiệm vụ Thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước

02/04/2016 | Đề cập về một số công việc trọng tâm sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, QH cụ thể hóa nhiệm vụ Thống...

“Vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước chưa thể hiện rõ”

“Vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước chưa thể hiện rõ”

29/03/2016 | Nhiệm kỳ qua Chủ tịch nước có nhiều đóng góp trong vai trò nguyên thủ quốc gia, nhất là thái độ cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thảo luận về các báo cáo nhiệm kỳ, sáng 29/3, Đại biểu...

Quyền của Chủ tịch nước thế nào?

Quyền của Chủ tịch nước thế nào?

29/03/2016 | Đại biểu Nguyễn Anh Sơn, trưởng đoàn ĐBQH Nam Định đã dành toàn bộ phần phát biểu của mình để đánh giá và đặt ra những vấn đề mà theo ông cử tri còn rất băn khoăn về vai trò của Chủ tịch...

Chủ tịch nước: ‘Quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang có nhiều vướng mắc’

Chủ tịch nước: ‘Quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang có nhiều vướng mắc’

22/03/2016 | Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước được quy định trong hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện “nhiệm vụ quyền hạn...

Làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước theo Hiến pháp

Làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước theo Hiến pháp

19/02/2016 | Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, chiều 19/2, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm...

“Làm rõ thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước”

“Làm rõ thẩm quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước”

21/05/2013 | “Các quy định về phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, bổ nhiệm, cách chức các chức danh trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc giữ chức vụ chủ tịch quốc phòng và an ninh đã làm rõ...