Nguyễn Sinh Hùng » Kinh tế » TP. HCM công bố quy hoạch tổng thể phát triển đến 2020

(Kinh tế) - Ưu tiên trước mắt lẫn lâu dài là hệ thống hạ tầng và ứng phó biến đổi khí hậu là nội dung được đề cập tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025, gắn với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, 14/4/2014.

Mua sắm tại siêu thị Co.op Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mua sắm tại siêu thị Co.op Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, cả hai quyết định này là chủ trương quan trọng để thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bước vào thời kỳ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Quyết định trên là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới, bên cạnh những nỗ lực, thành phố sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương trong khu vực, hợp tác liên ngành, liên vùng để phát triển nhanh và bền vững.

Cả hai quyết định trên đều khẳng định vai trò, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, là trung tâm khoa học, thương mại… của cả nước và ngang tầm với các nước trong khu vực.

Trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố cùng các địa phương như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu đóng vai trò động lực, lan tỏa đến các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Theo quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực có lợi thế, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và kinh tế tri thức; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang khu vực dịch vụ, theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp.

Trong đó, về dịch vụ, Thành phố tập trung phát triển chín nhóm ngành dịch vụ tài chính-ngân hàng-tín dụng-bảo hiểm, thương mại, vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng, bưu chính-viễn thông và công nghệ thông tin-truyền thông, kinh doanh tài sản-bất động sản…

Về công nghiệp, Thành phố tập trung vào những ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao; phát triển bốn nhóm ngành cơ khí, điện tử-công nghệ thông tin, lương thực thực phẩm, hóa dược-cao su, ngoài ra thành phố cũng sẽ chú trọng vào các ngành công nghiệp sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, tiếp tục phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ…

Theo quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế tổng hợp đa chức năng với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ ngang tầm với các quốc gia trong khu vực.

Đến năm 2030, Thành phố là trung tâm kinh tế tổng hợp đa chức năng với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại đồng bộ, có hệ thống các cơ sở văn hóa giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, y tế và thể dục thể thao ở trình độ cao so với khu vực và cả nước.

Mục tiêu này cũng được đặt ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 2631/QĐ-TTg. Theo đó, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 sẽ đạt từ 9,5-10%/năm (so với giai đoạn 2011-2015 là từ 10-10,5%/năm), và giai đoạn 2021-2025 đạt từ 8,5-9%/năm.

GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt từ 4.856-4.967 USD, năm 2020 đạt từ 8.430-8.822 USD và đến năm 2025 đạt từ 13.340-14.285 USD. GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước./.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!