Nguyễn Sinh Hùng » Bạn đọc » Trả lời công dân: Điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam

(Bạn đọc) - Năm 2009, bà Huỳnh Thị Trúc Phương (phuong85@…) đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và thôi quốc tịch Việt Nam. Bà Phương hỏi, bà có thể xin trở lại quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc không? Nếu được thì cần những thủ tục gì và thực hiện tại cơ quan nào?

Vấn đề bà Phương hỏi, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Bà Phương đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch Hàn Quốc. Nếu muốn trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch Hàn Quốc, bà Phương phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại các Điều 23, 24 và 25 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Điều 9 và Điều 10 Mục 2 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Đồng thời, bà Phương phải trình bày lý do và đưa ra được căn cứ chứng minh bà thuộc trường hợp đặc biệt để được Chủ tịch nước xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Hàn Quốc.

Bà Phương có thể tìm thấy tất cả các văn bản quy phạm pháp luật về quốc tịch được dẫn chiếu trên website của Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc trên các website phổ biến khác.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

(Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!