Nguyễn Sinh Hùng » Thời sự » Truyền hình trực tuyến: Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp

(Thời sự) - Sáng nay 28.11, Quốc hội (QH) có phiên làm việc để biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp. BBT tiếp sóng truyền hình trực tuyến phiên làm việc này.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu sẽ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu QH về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH, Ủy viên Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).

Sau khi nghe hai nội dung trên, các ĐBQH sẽ biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp.

Tiếp theo ông Phan Trung Lý sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

(Thanh Niên)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!