Nguyễn Sinh Hùng » Kinh tế » ‘Xây dựng TP HCM thành trung tâm kinh tế của Đông Nam Á’

(Kinh tế) - Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, TP HCM phải tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh dịch vụ, công nghệ cao.

8h ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ TP HCM khai mạc với sự tham dự của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng nhiều cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, bộ ngành trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ lần này là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP HCM.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Tổng bí thư, 5 năm qua tình hình trong nước và thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. TP HCM là địa bàn bị tác động trực tiếp, đầu tiên. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân TP vững vàng vượt qua thách thức, mang lại những kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.

“TP HCM đã giữ vững vị trí vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Tổng sản phẩm nội địa tăng bình quân 9,6%, chiếm tỷ trọng 21,5% GDP quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người trên 5.500 USD, gấp 2,5 lần so cả nước; đóng góp 30% ngân sách cả nước”, Tổng bí thư nói.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, TP HCM tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng lực hội nhập quốc tế chưa cao, hạ tầng giao thông quá tải. Đại hội lần này, các đảng viên phải phân tích kỹ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Những năm tới, tình hình thế giới diễn biến thế giới phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ nhân dân TP. “Xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành trung tâm kinh tế – xã hội lớn của Đông Nam Á là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân TP”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư chỉ đạo, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TP HCM phải luôn có ý thức đầy đủ về vai trò và vị trí của địa phương là “trung tâm đặc biệt, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước”. Thành phố phải không ngừng phấn đấu, sáng tạo, năng động; khắc phục hạn chế tồn tại để giành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, TP phải huy động cao các nguồn lực, khai thác các lợi thế, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh dịch vụ, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao. Tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế phát triển, liên kết với các tỉnh trong khu vực.

“TP HCM phải làm tốt công tác quy hoạch, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc và ngập nước”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng bí thư nói, TP HCM tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh, giữ gìn bản chất cách mạng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

“Nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, làm cho chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

(Theo Tri Thức)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyensinhhung.net

Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!